Kodeks Postępowania Dostawców

Kodeks Postępowania Dostawców IP przedstawia nasze oczekiwania w zakresie standardów w miejscu pracy oraz praktyk biznesowych naszych dostawców oraz ich spółek powiązanych, a także innych podmiotów w obrębie ich łańcucha dostaw.

Third-Party Code of Conduct

Supplier Code of Conduct