Ludzie

Własne Programy Dobroczynne

International Paper jest dumna z dziedzictwa sztandarowych programów charytatywnych, założonych wraz z kluczowymi partnerami. Poprzez nasze programy działamy na rzecz najważniejszych potrzeb społecznych w miejscach, w których żyją i pracują nasi pracownicy.

United Way

Od dziesiątek lat International Paper oraz jej pracownicy na całym świecie wspólnie organizują zbiórki pieniędzy na rzecz lokalnych oddziałów United Way i ich organizacji partnerskich na całym świecie. Więcej o naszym wpływie na lokalne społeczności poprzez United Way można się dowiedzieć z dalszej części serwisu.Fundusz Pomocy Pracownikom

Fundusz Pomocy Pracownikom International Paper (ERF) to szczególna organizacja non-profit, której głównym celem jest zapewnienie pomocy i wsparcia tym pracownikom, których domy zostały zniszczone w wyniku klęsk żywiołowych. Bardziej szczegółowe informacje o ERF znajdują się w dalszej części serwisu.