Ogólnoświatowa Społeczność 

Pomaganie społecznościom, w których mieszkają i pracują pracownicy International Paper, jest ważną częścią wizji naszej firmy. International Paper zawarła wiele filantropijnych partnerstw strategicznych, a także zachęciła do wolontariatu pracowników w różnych zakątkach świata. 

Ameryka Północna*

W Ameryce Północnej społeczności skupione wokół International Paper wspiera International Paper Company Foundation, amerykańska organizacja non-profit. 

Od chwili założenia w 1952 roku IP Foundation pomaga organizacjom non-profit w społecznościach, w których funkcjonują zakłady International Paper. Ponad 215 zakładów w Ameryce Północnej wspólnie z IP Foundation USA przekazuje darowizny lokalnym społecznościom.

*Aby przejść do treści Wiadomości w Ameryce, prosimy wybrać język:
English
spacer
spacer
Wolf River Conservancy Eco-Challenge 2012


Europa, Bliski Wschód i Afryka

International Paper powołała w Polsce Fundację Opiekuńczą IP-Kwidzyn, aby zwiększać świadomość dotyczącą potrzeb społeczności regionu oraz zachęcać pracowników do wolontariatu. Ponadto zakłady International Paper wspierają również inne inicjatywy filantropijne w Europie, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce w rejonach, gdzie prowadzą działalność.

Fundacja Opiekuńcza IP-Kwidzyn została powołana w 1994 roku i pozyskuje fundusze na działalność ze zbiórek dobroczynnych wśród pracowników oraz z funduszu założycielskiego przekazanego przez firmę. International Paper Kwidzyn dąży do poprawy zdrowia i dobrobytu społecznego, wspierając organizacje zajmujące się ochroną zdrowia. Fundacja składa się z samych wolontariuszy  pracowników oraz emerytów IP. International Paper współpracuje także z kierownictwem firmy w Rosji, wspierając inicjatywy dobroczynne w tym regionie. 

spacer
spacer
PaperRun


Azja*

IP Asia ustanowiła strategiczne partnerstwa z lokalnymi organizacjami wspierającymi International Paper w zakresie poprawy umiejętności czytania i pisania, zaangażowania pracowników oraz zdrowia i pomocy socjalnej. IP Asia z powodzeniem wdrożyła programy nauki czytania dla dzieci w odległych i ubogich rejonach Chin. Co więcej, pracownicy IP Asia często poświęcają swój czas na wolontariat w szpitalach dziecięcych znajdujących się w pobliżu fabryk International Paper.


*Aby przeczytać o naszym zaangażowaniu na rzecz społeczności w Azji, prosimy wybrać język:
中文 -- English

spacer
spacer
ipasiacommunity


Ameryka Południowa*

Społeczności International Paper w Ameryce Południowej są wspierane przez Instituto International Paper (IIP) w Brazylii.

W 2009 roku Instituto International Paper (IIP) w Brazylii został oficjalnie uznany za organizację społeczeństwa obywatelskiego działającą w interesie publicznym, odpowiedzialną za opracowanie, koordynację i wdrożenie programów i działań, związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu International Paper w Brazylii. Celem IIP jest mobilizowanie, angażowanie i zobowiązywanie społeczności, partnerów oraz pracowników, aby uczestniczyli w innowacyjnych programach odpowiedzialności społecznej, których celem jest wzmocnienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz zrównoważony rozwój społeczności, w której funkcjonujemy. Aby dowiedzieć się więcej, proszę odwiedzić stronę www.institutoip.com.br.

*Aby przeczytać o naszym zaangażowaniu na rzecz społeczności w Ameryce Południowej, prosimy wybrać język:
English -- Español (Latinoamérica) -- Português

 

spacer
spacer
Instituto