Różnorodność i Integracja

Wiele opinii, jedna wizja

Podjęcie globalnego zobowiązania

International Paper, światowy lider w branży papieru i opakowań, zatrudnia około 53.000 pracowników w ponad 24 krajach, w Ameryce Północnej, Europie, Ameryce Łacińskiej, Azji oraz Afryce Północnej. Będąc wysoce zróżnicowaną organizacją, jesteśmy zdeklarowanymi zwolennikami różnorodności i integracji, promowanych poprzez: 

  • Tworzenie różnorodnych zespołów
  • Wykorzystywanie naszej różnorodności
  • Angażowanie i rozwój utalentowanych pracowników
  • Edukowanie w zakresie integracji

Siłą napędzającą rozwój na tym obszarze jest przekonanie, że prawdziwie doceniona idea różnorodności i integracji skutkuje lepszym środowiskiem pracy, gdzie różnorodność jest ceniona i promowana. Zachęca to do lepszej współpracy i innowacyjności, a to daje rezultaty w postaci lepszych wyników biznesowych.


Stworzenie integracyjnej kultury

D&I Logo

Wdrożyliśmy wiele programów, które pomagają naszym pracownikom szkolić się i rozwijać. Kluczowe obszary działań obejmują: wiedzę i szkolenia w zakresie różnorodności, programy mentoringowe, fora dyskusyjne oraz grupy fokusowe dotyczące różnorodności. Co więcej, Rada Prezesa ds. Różnorodności w naszej firmie składa się z przedstawicieli wyższego kierownictwa, którzy opracowują i wspierają strategię kompetentnej i bogatej kulturalnie organizacji. Od 2001 roku, kiedy Rada została powołana, wiele osób uczestniczyło w tworzeniu wizji różnorodności International Paper i przyczyniło się do realizacji jej misji. Był to cenny i fascynujący proces, na którego wyniki złożyły się wysiłki poprzednich członków Rady. 

Wspieranie różnorodności ma duże znaczenie dla International Paper, ponieważ  efektywne zespoły składają się z osób o różnych punktach widzenia i poglądach, realizujących wspólną wizję i doskonałe wyniki biznesowe. Różnorodność obejmuje rasę, płeć, wiek, wyznanie religijne, status cywilny, niepełnosprawność, orientację seksualną, kraj pochodzenia, status weterana oraz wiele innych cech.

Integracja sprzyja pełnemu udziałowi pracowników i pomaga nam wykorzystać różnorodność naszego personelu, angażując wszystkich i zachęcając do współpracy. Jesteśmy zwolennikami tworzenia integracyjnego środowiska pracy, sprzyjania swobodnej wymianie pomysłów oraz  tworzenia stanowisk wolnych od barier kulturowych.

Wykorzystując potencjał naszych pracowników odniesiemy sukces wśród klientów i osiągniemy doskonałość operacyjną, dzięki czemu International Paper stanie się jedną z najlepszych spółek na świecie.

Jak możemy Ci pomóc?