Wyjaśnienie International Paper dotyczące Efektu “Treeble”

Na miejsce każdego wyciętego drzewa w lesie gospodarczym, sadzonych jest od trzech do czterech nowych drzew. Kiedy młode drzewa znajdują się w fazie wzrostu, pochłaniają dwutlenek węgla z atmosfery.

Zdrowy rozsądek może podpowiadać, że im większe i starsze drzewo, tym więcej dwutlenku węgla pochłania. Ale to duże nieporozumienie. W rzeczywistości młode drzewa są znacznie bardziej wydajne w procesie pochłaniania dwutlenku węgla niż stare lasy. Im starsze drzewo, tym wolniej absorbuje dwutlenek węgla. Ponadto, wraz z wiekiem drzewa zaczynają ulegać naturalnemu rozpadowi, który powoduje wydalanie dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych z powrotem do atmosfery.

A zatem, aby uzyskać maksymalną zdolność drzew do pochłaniania dwutlenku węgla, potrzebujemy młodych, zdrowych lasów, w których drzewa są regularnie wycinane i powtórnie sadzone. Ale to nie koniec korzyści, ponieważ jako produkt pochodzenia drzewnego, papier w dalszym ciągu przyczynia się do przechowywania dwutlenku węgla w całym cyklu życia.

Przewodnik ekologiczny
Przewodnik ekologiczny

Przewodnik ekologiczny

Ekorozwój bez cienia wątpliwości: Przemysł papierniczy i opakowań papierowych

Kwestia wiarygodności
Kwestia wiarygodności

Kwestia wiarygodności

Historia ekorozwoju International Paper w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce