Przewodnik ekologiczny
Ekorozwój bez cienia wątpliwości: Przemysł papierniczy i opakowań papierowych

10 głównych faktów na kolejne oficjalne przyjęcie:

1 Produkcja papieru nie tylko nie niszczy lasów, ale wręcz przyczynia się do ich ocalenia
2 W lasach gospodarczych na miejsce każdego wyciętego drzewa sadzone są 3-4 nowe
3 Certyfikacja leśna promuje drewno z lasów gospodarczych
4 Roczny przyrost terenów leśnych w Europie jest równy powierzchni ponad 1,5 miliona boisk piłkarskich
5 Ponad 80% młodych ludzi nie może żyć bez papieru ponieważ uważają, że jest potrzebny
6 Czytając gazetę możemy zużywać o 20% mniej dwutlenku węgla niż przeglądając wiadomości w Internecie
7 Włókna papiernicze mogą być nawet do sześciu razy powtórnie wykorzystane
8 Papier jest ekologiczny, ponieważ po zużyciu podlega powtórnemu wykorzystaniu, dzięki przetworzeniu na nowy papier
9 Ponad 80% opakowań z tektury falistej jest zbieranych i poddawanych recyklingowi
10 Ponad połowa energii zużywanej w europejskich fabrykach papieru jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla