Przewodnik ekologiczny
Ekorozwój bez cienia wątpliwości: Przemysł papierniczy i opakowań papierowych

To absurd, nie mający nic wspólnego z rzeczywistością. 

Europejski sektor papieru i opakowań papierowych zaopatruje się w włókno w sposób odpowiedzialny. Branża surowo potępia nielegalny wyręb i wdrożyła Kodeks Postępowania w zakresie legalnego wycinania drzew. Ponadto wspiera wszystkie wiarygodne systemy certyfikacji, a procent certyfikowanego surowca, który wykorzystuje, wynosi 55%.

Certyfikację posiada połowa lasów UE i 86% lasów będących własnością przedsiębiorstw papierniczych*.  Zaangażowanie sektora w odpowiedzialne zaopatrywanie w surowiec jest oczywiste i nie podlega żadnym wątpliwościom.

*Źródło: CEPI – ekorozwój sektora papierniczego