Przewodnik ekologiczny
Ekorozwój bez cienia wątpliwości: Przemysł papierniczy i opakowań papierowych

Co doprowadziło do takich wniosków? 

W obecnej chwili nacisk polityki Unii Europejskiej w zakresie środowiska jest skoncentrowany głównie na zmianie klimatu, jednak gospodarka odpadami nadal należy do priorytetów.

Jednakże w latach 80-tych i 90-tych organizacje pozarządowe, ukierunkowane na ochronę środowiska, przekonały polityków na szczeblu unijnym i krajowym, że powtórne wykorzystanie produktu jest praktycznie zawsze lepsze od recyklingu. W niektórych obszarach nasi konkurenci z sektora opakowań plastikowych wykorzystali to z dobrym skutkiem. Skutecznie przekonują rynek, że skrzynki wielokrotnego użytku bardziej odpowiadają celom polityki UE niż palety z tektury falistej, na skutek czego wzrosła sprzedaż skrzynek wielokrotnego użytku.

Jednak puste plastikowe skrzynki są przekazywane do powtórnego napełnienia w transporcie drogowym, często na bardzo duże odległości, co powoduje zbędne emisje CO2. Ich sterylizacja wymaga mycia gorącą wodą i chemikaliami, co generuje jeszcze większą ilość CO2.

Mit

img alt tag
img alt tag
Nawet tanie plastikowe opakowanie zwrotne jest bardziej ekologiczne niż jednorazowe tekturowe...
Komunikat prasowy Schoeller Arca Systems, 24 września 2007 roku

Obecna koncentracja UE na polityce związanej ze zmianą klimatu daje możliwość przywrócenia równowagi i promowania palet z tektury falistej, które mogą być wtórnie przetwarzane i stanowią o wiele lepszy wybór niż skrzynki wykonywane z plastiku.