Przewodnik ekologiczny
Ekorozwój bez cienia wątpliwości: Przemysł papierniczy i opakowań papierowych

Opakowanie to nie wszystko, ale ma duże znaczenie pod względem tlenu

Opakowanie to nie najważniejsza rzecz na świecie, ale ma niemal tak duże znaczenie jak tlen.
Pora na małe przypomnienie.

Opakowania papierowe, w przeciwieństwie do pozostałych rodzajów, są wytwarzane z drewna, więc stanowią całkowicie odnawialny surowiec. Ponieważ opakowanie wytwarzane z papieru jest w 100% poddawane recyklingowi, a ponad 80% opakowań z tektury falistej jest zbierane i powtórnie przetwarzane, nie ma żadnych wątpliwości, że stanowią one najbardziej ekologiczny i odpowiedzialny wybór zarówno dla przedsiębiorstw, jak i konsumentów.

W naszej branży mamy zwyczaj mówić, że opakowania papierowe zapobiegają marnotrawstwu.
Po zużyciu ponownie ich użyjemy, a potem jeszcze raz i jeszcze raz …

Cykl życia produktu

Product Lifecycle
img alt tag
img alt tag
Tektura wytwarzana z włókien pierwotnych stanowi przykład najbardziej ekologicznego i przyjaznego środowisku materiału opakowaniowego...
Dyrektor Generalny PricewaterhouseCoopers w Perspektywach na 2010