Przewodnik ekologiczny
Ekorozwój bez cienia wątpliwości: Przemysł papierniczy i opakowań papierowych

Przyjrzyjmy się faktom

To prawda, że produkcja papieru wymaga energii, ale proces jest bardzo efektywny i skojarzony z jej wytwarzaniem. Jeżeli przyjrzymy się bliżej faktom, odkryjemy zaskakująco niskie statystyki dotyczące papieru i energii...

Sektor oparty na lasach zużywa paliwo kopalne w najmniejszym stopniu ze wszystkich sektorów produkcyjnych, a przemysł papierniczy jest największym pojedynczym odbiorcą i wytwórcą energii odnawialnej w Europie. Ponad połowa całkowitego zużycia energii w tym przemyśle opiera się na biomasie.

W rzeczywistości była to jedyna główna gałąź przemysłu, która zdołała zredukować emisje w ramach Systemu Handlu Emisjami UE w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku (baza danych na temat CO2 Komisji Europejskiej).

Z przemysłowego punktu widzenia, produkcja papieru to przedsięwzięcie na dużą skalę i wiele osób sądzi, że generuje ona przerażające statystyki. To nieprawda. Wyprodukowanie 200 kg papieru, tj. średniej ilości, jaką zużywa rocznie każdy z nas, wymaga 500 kilowatogodzin (kWh).

Czy 500 kilowatogodzin to dużo?

WARTOŚĆ TA ODPOWIADA:

Energii zużywanej przez przeciętne
gospodarstwo domowe,
pozostawiające sprzęt elektroniczny
w stanie czuwania
przez jeden rok

Zasilaniu jednego
komputera bez przerwy
przez pięć miesięcy

Paleniu przez rok
60-watowej żarówki