Przewodnik ekologiczny
Ekorozwój bez cienia wątpliwości: Przemysł papierniczy i opakowań papierowych

To nieprawda!

Sektory przemysłowe, które wykorzystują drewno, potrzebują rosnących lasów. To leży w ich własnym interesie.

W lasach gospodarczych, na miejsce każdego wyciętego drzewa sadzi się od trzech do czterech nowych. Szacuje się, że w krajach rozwiniętych rośnie obecnie o 25% więcej drzew niż w 1901 roku, a w samej Europie lasy przyrastają rocznie o obszar, którego powierzchnia przekracza ponad 1,5 miliona boisk piłkarskich.

Wydaje się to nielogiczne, ale takie są fakty – dzięki produkcji papieru rośnie więcej drzew.  Zapotrzebowanie na papier przyczynia się do rozwoju lasów. Na tym właśnie polega urok surowca odnawialnego.

Fakty dotyczące lasów UE

  • a1
  • a2
  • a3
(źródło: Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Komisja Europejska, Europejska Agencja Środowiska Stan i Prognozy 2015)
  • b1
  • b2
  • b3
(źródło: baza danych Eurostat-u, Statystyki Lesistości 2015, Europejska Agencja Środowiska)