Przewodnik ekologiczny
Ekorozwój bez cienia wątpliwości: Przemysł papierniczy i opakowań papierowych
MYTH No.1
Myth 1

MIT Nr 1

Kupując papier i opakowania papierowe, niszczymy las!

MYTH No.2
Myth 2

MIT Nr 2

Stare drzewa to najwydajniejsze zielone płuca.

MYTH No.3
Myth 3

MIT Nr 3

Produkcja papieru i opakowań papierowych wymaga zbyt dużo energii...

MYTH No.4
Myth 4

MIT Nr 4

Papier i opakowania papierowe charakteryzują się dużym śladem węglowym!

MYTH No.5
Myth 5

MIT Nr 5

Opakowanie papierowe to zbędne marnotrawstwo!

MYTH No.6
Myth 6

MIT Nr 6

Ponowne wykorzystanie jest lepsze od recyklingu.

MYTH No.7
Myth 7

MIT Nr 7

Branża papiernicza nie podejmuje żadnych działań przeciwko nielegalnemu wyrębowi!

The Treeble Effect Video

Efekt “Treeble”

Na miejsce każdego wyciętego drzewa w lesie gospodarczym, sadzonych jest od trzech do czterech nowych drzew. Kiedy młode drzewa znajdują się w fazie wzrostu, pochłaniają dwutlenek węgla z atmosfery.

Zdrowy rozsądek może podpowiadać, że im większe i starsze drzewo, tym więcej dwutlenku węgla pochłania. Ale to duże nieporozumienie. W rzeczywistości młode drzewa są znacznie bardziej wydajne w procesie pochłaniania dwutlenku węgla niż stare lasy.

Obejrzyj wideo