Przewodnik zdrowego rozsądku
Papier – ekologiczny wybór

Pracuj mądrzej, a nie ciężej

Koncentracja w dzisiejszych czasach jest praktycznie niemożliwa. Włączasz laptopa, aby przeczytać dany dokument i zanim się zorientujesz, masz 15 odebranych wiadomości, z których pięć wymaga natychmiastowej uwagi, dziewięć zawiera link na YouTube, a tylko jedna jest naprawdę istotna!

Odwróć się od ekranu i pracuj na wydrukowanym dokumencie, a uciekniesz od pokus i zamętu Internetu i będziesz mógł skoncentrować się na swoim zadaniu we właściwy sposób.

Przeciętnemu pracownikowi biurowemu przerywa się pracę średnio co trzy minuty, a ponowna koncentracja na pierwotnym zadaniu zajmuje około dziesięciu minut*. To cud, że udaje się cokolwiek zrobić.

Zgodnie z badaniami* szacuje się, że ciągłe przerywanie pracy przez nadchodzące e-maile wydłuża średni czas pracy w danym dniu roboczym o 1-2 godziny. Natomiast gdyby wszystkie maile zostały odebrane jednorazowo, praca z nimi zakończyłaby się po 30 minutach.

Podczas gdy niektórzy mogą wychwalać zalety wielozadaniowości, w rzeczywistości realizacja wielu zadań na przeciętnym poziomie wymaga poświęcenia większej ilości czasu, a ukończenie ich zajmuje całe wieki.
Przyjrzyjmy się wyszukiwaniu w Internecie: to wspaniałe i łatwo dostępne narzędzie, ale przyznajmy, że bardzo łatwo zapętlić się w niekończące się poszukiwania „właściwej” odpowiedzi lub „miarodajnego” źródła, a tymczasem mija kolejna godzina.

Z dala od pokus Facebooka i Google możesz przeanalizować pytanie we własnym tempie, mając jasno określony cel. Oto uosobienie wydajności.

*„Sztuka koncentracji” Harriet Griffey, 2010

Dzięki papierowi nie tylko robisz więcej, ale także kończysz większą liczbę zadań