Przewodnik zdrowego rozsądku
Papier – ekologiczny wybór

Sprawiedliwy Dostęp Do Wiedzy

Być może nie pasuje to do Europy Zachodniej, ale cyfrowy podział w dalszym ciągu istnieje i ma się dobrze. Współczynnik korzystania z Internetu w Ameryce Północnej wynosi blisko 90%, podczas gdy w Afryce zaledwie 15%. W Afryce i Azji w dalszym ciągu setki milionów osób nie ma dostępu do elektryczności i bieżącej wody.

A zatem jeśli prowadzisz firmę, działalność edukacyjną bądź usługi zdrowotne i pragniesz udostępnić informacje i pomysły odbiorcom z całego świata, nowoczesna technologia IT będzie miała swoje ograniczenia.

W przypadku gazet, książek i ulotek nie ma takich ograniczeń - jest to system „sprawiedliwego handlu” w zakresie udostępniania informacji i pomysłów.

Nie jest on uzależniony od lokalnego dostępu do elektryczności, łączności bądź kompatybilności oprogramowania.

Nie zależy także od osobistych umiejętności i możliwości, bądź dostępu do drogiego sprzętu komputerowego. To czy urodziłeś się w rozwiniętym bądź rozwijającym się kraju nie ma żadnego znaczenia.

Nawet miejsce pobytu nie ma nic do rzeczy, niezależnie od tego czy jest to biuro, plaża czy inna lokalizacja. W przypadku gdy różnice pomiędzy ludźmi są powodowane lokalizacją, możliwościami bądź statusem ekonomicznym, papier stanowi uniwersalny środek, który w żaden sposób nie dyskryminuje.