Zrównoważony rozwój w International Paper

International Paper jest największym producentem papieru i opakowań na świecie, dlatego mądre korzystanie z zasobów naturalnych - odnawialnego włókna drzewnego, pochodzącego z lasów zarządzanych w odpowiedzialny i zrównoważony sposób, wody i energii - jest kluczowe dla polityki ekorozwoju, prowadzonej przez naszą firmę oraz dla środowiska naturalnego.

Lasy zarządzane w sposób odpowiedzialny są podstawą naszej działalności już od ponad wieku, ale nasze zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju nie kończy się na skraju lasu. Obejmuje ono cały cykl życia naszych produktów, począwszy od ich produkcji, poprzez użytkowanie i kończąc na recyklingu, ponieważ nasze produkty są wytwarzane z surowców naturalnych.

Nasze zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju rozciąga się także poza lokalne społeczności, w których jesteśmy uważani za cenionego pracodawcę. W 2014 roku firma International Paper przeznaczyła prawie 10 milionów dolarów na cele dobroczynne, pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych oraz na programy rozwoju społecznego. Na tym polega nasza strategia - IP Way.

Polityki zrównoważonego rozwoju w International Paper

Procuring Wood Sustainably

Zrównoważone pozyskiwanie drewna

Wyjaśnienie polityki pozyskiwania drewna przez International Paper EMEA

Otwórz PDF
Promoting Responsible Recycling

Promowanie odpowiedzialnego recyklingu

Wyjaśnienie polityki recyklingu International Paper Europe

Otwórz PDF
Przewodnik ekologiczny
Przewodnik ekologiczny

Przewodnik ekologiczny

Ekorozwój bez cienia wątpliwości: Przemysł papierniczy i opakowań papierowych

Kwestia wiarygodności
Kwestia wiarygodności

Kwestia wiarygodności

Historia ekorozwoju International Paper w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce