Kwestia wiarygodności
Historia ekorozwoju International Paper w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce

Presja Na Zasoby

Wraz ze wzrostem światowej populacji oraz codziennym zwiększaniem się potrzeb konsumentów rośnie presja na zasoby naturalne. Ponad 780 milionów osób na świecie nie ma dostępu do czystej wody, a 2,5 miliarda do urządzeń sanitarnych. Średnio na osobę potrzeba 2,3 hektara ziemi, aby dostarczać żywność i gromadzić odpady, tymczasem powierzchnia dostępna na jedną osobę to zaledwie 1,9 hektara. Matematyka mówi sama za siebie. Przyszłość wymaga od nas większej świadomości tego, w jaki sposób możemy dysponować niewystarczającymi zasobami.

Oczekiwania Kulturowe

Niezależnie od tego, czy jesteś przyszłym pracownikiem czy konsumentem, na twoje wybory w dużym stopniu wpływa podejście firmy do kwestii ekorozwoju. Ludzie obecnie dokładnie analizują podawane drobnym drukiem informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju, zanim podejmą decyzję o tym, z kim współpracować i którą markę kupować.

Zatem choć zrównoważony rozwój jest uwzględniany w planach firm już od pewnego czasu, dopiero w ostatnich latach kwestia ta z tematu czysto retorycznego stała się kluczowym czynnikiem przy podejmowaniu przez nie decyzji.

Nacisk Przepisów Prawnych

Odpowiedzialne osoby z branży nie kwestionują wagi i środowiskowego znaczenia działań legislacyjnych, które mają na celu ograniczenie zmian klimatu, zwłaszcza z uwagi na fakt, że pod względem biznesowym często warto dostosować procedury tak, by firma działała zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Europa ma wiodącą pozycję w zakresie wprowadzania przepisów przeciwdziałających zmianom klimatycznym, a niezależnie od tego, jakie decyzje podejmuje reszta świata, koszt finansowy spowodowany dostosowaniem się do przepisów unijnych stanowi kwestię, z którą będą musiały sobie poradzić wszystkie firmy prowadzące działalność w Europie. Przykładowo, Unia Europejska prawnie zobowiązała się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 20% oraz do wykorzystywania większej ilości odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym do 2020 roku. Osiągnięcie tych celów wpłynie na konkurencyjność i rentowność istniejących firm i będzie się wiązać z dodatkowymi kosztami dla konsumentów. Tak czy inaczej, koszty prowadzenia działalności w sposób przyjazny środowisku pokryją zarówno firmy jak i konsumenci.