Kwestia wiarygodności
Historia ekorozwoju International Paper w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce

Słowa przekazują informacje, ale to działania wprowadzają zmiany.

International Paper dobrowolnie wyznaczyła sobie szereg celów związanych z ekorozwojem, które można podzielić na cztery kategorie.

Zmniejszanie Naszego Wpływu Na ŚrodowiskoOtwórz

Zagwarantowanie, że przejrzyście informujemy o zarządzaniu naszym śladem ekologicznym.

 • 20-procentowe zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
 • 15-procentowa poprawa efektywności energetycznej w zakresie energii zakupionej
 • 10-procentowe ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze spalania poprzez dostosowanie do naszych inicjatyw wydajności energetycznej (EEI)
 • Bezwypadkowe miejsce pracy
 • Oceny i raporty dotyczące charytatywnego wsparcia w zakresie edukacji ekologicznej, umiejętności czytania i pisania oraz zdrowia i opieki społecznej w społecznościach, w których prowadzimy działalność

RecyklingOtwórz

Wspieranie recyklingu papieru i opakowań w sytuacji, gdy jest to uzasadnione ekonomicznie i spójne z dostosowaniem produktu do jego przeznaczenia.

 • 15-procentowe zwiększenie odzysku zużytych opakowań z tektury falistej (OCC) poprzez rozpoznanie ich nowych źródeł oraz odzyskiwanie ze składowisk odpadów włókien nadających się do przetworzenia

Zarządzanie Zasobami NaturalnymiOtwórz

Zagwarantowanie, że zarządzanie zasobami naturalnymi (naszymi podstawowymi surowcami) będzie się odbywało w sposób odpowiedzialny i przyjazny dla środowiska

 • 35-procentowy globalny wzrost ilości włókna certyfikowanego przez jednostki niezależne
 • Ograniczenie strat włókna w procesie produkcji poprzez osiągnięcie światowej klasy wydajności na poziomie strat włókna poniżej 0,75%
 • 15-procentowe ograniczenie zrzutu do zbiorników wodnych substancji zubożających zawartość tlenu w wodzie
 • Sporządzenie map wykorzystania wody w naszych zakładach produkcyjnych; opracowanie systemu motywowania poprzez cele do 2015 roku w celu promowania redukcji zużycia wody w strategicznych działach wodnych do 2020 roku

InnowacyjnośćOtwórz

Wdrożenie innowacyjności przy projektowaniu produktów i marketingu.

 • Zredukowanie wytwarzania i wywozu odpadów produkcyjnych z naszych procesów na składowiska o 30%, a w dalszej perspektywie do zera
 • Ustanowienie procesu promowania transparentności, zarządzania ryzykiem przez monitoring oraz zidentyfikowanie możliwości współpracy z dostawcami