Kwestia wiarygodności
Historia ekorozwoju International Paper w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce

Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój

Nasze produkty są wytwarzane przede wszystkim z włókna drzewnego, a zatem nasze zaangażowanie w ekorozwój zaczyna się już na etapie lasu. Przyroda znalazła już rozwiązanie w postaci naturalnego cyklu życia drzewa. Nasze działania na plantacjach drzew po prostu uwzględniają ten cykl i jednocześnie go wspomagają.

Działania na rzecz lasów oraz otaczającego je środowiska są głęboko zakorzenione w kulturze naszej firmy, ale na tym nie kończy się nasze zaangażowanie w ekorozwój.

Cały cykl działalności International Paper - od projektowania wyrobów po produkcję, od działalności operacyjnej po końcowy recykling i usuwanie odpadów - stanowi integralną część naszego podejścia. Jest ono realizowane również za pośrednictwem naszych programów społecznościowych. Zrównoważony rozwój to podstawa wizji i wartości International Paper.

Ale nie musicie nam wierzyć na słowo.
Nasze osiągnięcia mówią same za siebie:

  • Tytuł „Najbardziej podziwianej firmy” magazynu Fortune przez 13 z 14 minionych lat.
  • Nagroda Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska „Climate Leadership 2011”.
  • Podarowanie 1,5 miliona akrów obszarów leśnych na rzecz ochrony przyrody.
  • Zaspokajamy około 70% naszych globalnych potrzeb energetycznych dzięki odnawialnej biomasie.
  • Ograniczyliśmy emisję do powietrza o 18% oraz ilość odpadów składowanych na wysypiskach o 17% w porównaniu do 2010 roku.
  • W Europie zmniejszyliśmy emisję gazów cieplarnianych o 73% od 1990 roku.
  • W 2014 roku przekazaliśmy organizacjom charytatywnym z całego świata ponad 10 milionów dolarów.