Kwestia wiarygodności
Historia ekorozwoju International Paper w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce

Przejrzystość Dla Poprawy Wyników

Jako firma rozpoczęliśmy publiczne prezentowanie naszych celów zrównoważonego rozwoju oraz postępów w ich realizacji niemal dwa lata temu. Na żądanie udostępniamy szczegółowe i wyczerpujące raporty na temat ekorozwoju. Podsumowanie naszych wyników wraz z zestawieniem krótkoterminowych wskaźników efektywności znajduje się na naszej stronie internetowej (www.internationalpaper.com/emea).

Szczycimy się przejrzystym działaniem. Prowadzimy monitoring oraz sporządzamy raporty na temat emisji gazów cieplarnianych w ramach Systemu Handlu Emisjami Unii Europejskiej. Uczestniczymy również w projekcie pomiaru emisji dwutlenku węgla (Carbon Disclosure Project), programie Climate Leaders U.S. Environmental Protection Agency, programie Chicago Climate Exchange (CCX) oraz różnych stanowych, regionalnych oraz państwowych projektach dotyczących raportowania.

Gdy tylko jest to możliwe, International Paper dąży do wykraczania poza samą zgodność z przepisami. Przykładowo, wspieramy cele związane ze zbiórką papieru oraz recyklingiem wyznaczone przez Europejską Radę Makulatury - ERPC ( która ma osiągnąć wynik 70%). Osiągnięcie to udało się zrealizować dzięki promowaniu zbiórki i recyklingu makulatury oraz tektur za pośrednictwem miejscowych organizacji handlowych we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność.

Jako firma wykroczyliśmy poza przestrzeganie przepisów w zakresie emisji i ograniczyliśmy emisję dwutlenku węgla w naszej francuskiej fabryce w Saillat o 92% od 1990 roku, co stanowiło znaczące przekroczenie zobowiązań wynikających z protokołu Kyoto (8%). Był to znacznie lepszy wynik od tego, który osiągnął cały sektor papieru i celulozy, tj. ograniczenia emisji na poziomie 43%. W Rosji współpracujemy z miejscowymi władzami w zakresie dalszego opracowywania przepisów dotyczących wywozu śmieci. International Paper wykazuje zaangażowanie poprzez oferowanie wsparcia finansowego i uczestnictwo w programach odzyskiwania opakowań i recyklingu „Green Dot”, które prowadzone są we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i Wielkiej Brytanii, a także uczestniczy w „REP*” we Francji.

*Responsabilité Elargie du Producteur (Zwiększona odpowiedzialność producenta)