Kwestia wiarygodności
Historia ekorozwoju International Paper w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce

Dbałość O Nasze Surowce Naturalne

W International Paper zrównoważony rozwój oznacza osiągnięcie równowagi pomiędzy ograniczaniem wpływu na środowisko przy jednoczesnym zwiększaniu miejscowych korzyści społecznych i gospodarczych związanych z działalnością przemysłową.

International Paper nie tylko zwiększyła dostępność certyfikowanych produktów, ale również stała się światowym liderem w zakresie certyfikacji pochodzenia produktu. Z uwagi na fakt certyfikacji większości naszych fabryk papieru i celulozy oraz działalności przetwórczej zgodnie z normą pochodzenia produktu FSC®, posiadamy największą na świecie platformę produkcyjną z certyfikacją FSC® i angażujemy się w zobowiązywanie naszych dostawców drewna i poddostawców do przestrzegania takich samych norm jakich sami dotrzymujemy.

Wszędzie, gdzie to możliwe International Paper EMEA stosuje programy Forest Stewardship Council® (FSC®), a także realizuje Program Zrównoważonego Zarządzania Zasobami Leśnymi (PEFC®), normę zarządzania jakością ISO 9001, a także normę zarządzania środowiskowego ISO 14001.

img alt tag
img alt tag
Gdy tylko jest to możliwe, pozyskujemy surowce z miejscowych źródeł, ograniczając tym samym wpływ transportu na środowisko oraz promując zatrudnianie na danym obszarze, a także okoliczne społeczności…

Certyfikacja łańcucha dostaw

W jaki sposób certyfikacje stron trzecich obejmują łańcuch dostaw, zaczynając od lasu, a kończąc na kliencie.

Certyfikacja łańcucha dostaw
img alt tag
img alt tag
Nasze podstawowe surowce to zasoby naturalne – zawsze gospodarujemy nimi w zrównoważony i odpowiedzialny sposób